Mobilt arbetssätt

Projektet implementering av mobilt arbetssätt med teknik innefattar Västerås stads alla utförare av vård och omsorg.

Hemsjukvården, särskilda boenden och biståndshandläggare ska ges möjlighet att arbeta trådlöst med bärbar utrustning. Det innebär att de inte längre är bunden vid ett kontor eller en stationär dator.

Det förändrade arbetssättet kommer bidra till att kunna dokumentera på rätt tid och på rätt plats, samt att ha tillgång till värdefull information när den behövs.

För patienten/ kunden/ klienten innebär det att kunna påverka, och vara delaktig på ett annat sätt i planeringen av sin behandling, vård och omsorg. Projektet pågår till december 2017 och följer en framarbetad implementeringsprocess och plan för utvärdering.

Kontakt: Åsa Askblom, projektledare. asa.askblom@vasteras.se, 021-39 14 98.

Här finner du en rapport som gjordes i pilotprojektet Mobilt arbetssätt 2015.
Utredning mobilt arbetssätt

Kommentera