E-hemtjänst och etik

I Västerås stads IKT-projekt har det visat sig att personer som är i behov av stöd ofta ser etiska vinster med att få det stödet via teknik. Frågar vi personer, oavsett ålder, som klarar sig själva möter vi ofta en viss skepsis och kan många gånger få höra t ex ”Jag vill helst ha en människa som kommer till mig när jag behöver stöd”. När vi diskuterar det närmare visar det sig ofta att det är självständigheten man värnar och att man inte riktigt satt sig in i hur det är att var beroende av andra människor. Motståndet som vi kan få höra beträffande teknikstöd visar sig egentligen handla om en önskan att inte behöva stöd alls. När vi däremot pratar med personer som idag själva behöver stöd och får det med hjälp av t ex hemtjänstens hembesök så är det många av dem som uttryck er att de gärna skulle ha teknikstöd som ett alternativ eller komplement.

Som exempel kan tas den tekniska lösningen Nattfrid som erbjuder möjligheten att få tillsyn på natten utan att någon behöver gå in i bostaden medan individen ligger och sover. Bland de som idag inte har natttillsyn säger många ”Jag skulle aldrig vilja en kamera i mitt sovrum, det skulle kännas kränkande”. Människor som idag har tillsyn av nattpatrullen däremot säger ofta

”Om de kunde titta till mig via en kamera i sovrummet istället för att gå in med nyckel i min bostad mitt i natten skulle jag sova lugnare, bli mindre störd och känna mig tryggare”.

Kommentera