E-hemtjänst – på individens villkor

I projektet Behovsstyrt IKT-stöd har metoder för e-hemtjänst utformats i nära samarbete med användarna och övriga berörda. Äldre har haft ett stort inflytande över användningsområden, teknik och villkor som bidrar till en bättre livskvalitet för dem.

Det är viktigt att e-hemtjänst alltid erbjuds som ett alternativ eller komplement för dem som så önskar och inte tvingas på någon som inte vill. Det är också viktigt att utformningen av stödet (användningsområde, teknisk lösning, mm) görs utifrån vars och ens individuella behov och förutsättningar. Ett sätt att försäkra sig om det är att låta beslut om e-hemtjänst fattas av biståndshandläggaren.

Kommentera