E-hemtjänst för personalen

Personalen vid tre hemtjänstgrupper i Västerås har varit delaktiga i projektet Behovsstyrt IKT-stöd och framtagandet av förslaget om e-hemtjänst. De har varit positivt inställda till den nya tekniken, särskilt som de tydligt sett många vinster för deras kunder. För sin egen del beskriver de de nya arbetsuppgifterna som ett välkommet inslag i vardagen.

En omsorgsfullt utformad introduktion och utbildning för personalen är väsentlig för att de ska känna att förändringen sker på deras villkor och att de får tillräcklig kompetens för att känna sig trygga i de nya arbetsuppgifterna. Den modell som vi tagit fram tillsammans består av tre steg:

  • Information. Cirka en timmes information på ett personalmöte. Bakgrund och information om vad e-hemtjänst innebär.
  • Inspiration. Tre timmars opretentiöst möte med de tekniska lösningarna under lättsamma former. Mindre grupper. Betoning på att leka och ha kul samt att diskutera och vädra de reaktioner som uppstår, såväl förhoppningar som farhågor. Inga krav på inlärning.
  • Utbildning. Cirka två timmars utbildning för att lära sig hantera de olika lösningarna på arbetsplatsen. Ännu mindre grupper.

Utöver detta ges ett par personer i varje grupp en mer omfattande utbildning för att kunna stödja sina arbetskamrater i det dagliga arbetet med e-hemtjänst.

Kommentera