E-hemtjänst användningsområden

e-hemtjänst kan användas för många olika typer av insatser, exempel som hittills kommit fram är:

Tillsyn dagtid

Idag görs ett stort antal tillsynsbesök där hemtjänsten gör ett kort besök hos den enskilde och bara kontrollerar att allt är som det ska. Man växlar några ord och går sen igen. Många äldre tycker att det är lite störande att som de säger ”ha detta spring” men förstår att det behövs pga deras hälsa. Bland personalen beskriver många det som lite obekvämt med dessa ”snabbt-in-snabbt-ut”-besök, det kan kännas lite nonchalant att gå så snart efter att man kommit. Jämfört med andra typer av insatser går en stor andel tid åt till transporter i förhållande till tiden för själva insatsen.
Genom att göra dessa tillsynsbesök med e-hemtjänst istället kan man spara tid som kan användas där den bättre behövs och ge den enskilde en bättre känsla av självständighet. Det blir också möjligt att erbjuda tätare tillsyn än idag. Om man ser att allt inte är som det ska vara sänder man naturligtvis personal till hemmet för ett fysiskt hembesök.

Social samvaro

När social samvaro beviljats i ett biståndsbeslut kan man från fall till fall ta ställning till om det gynnar den enskilde bäst att erbjuda detta via ett hembesök eller via en IKT-lösning. Ibland önskar den enskilde att få samtalet via videotelefoni istället för vid ett hembesök, för att det är lättare att hålla en hög kontinuitet eller för att det känns som ett mindre intrång i den personliga sfären när man samtalar via tekniken.

Tillsyn nattetid

Hemtjänsten gör många gånger schemalagda tillsynsbesök även nattetid då enda uppgiften är att kontrollera att allt är som det ska. Detta upplevs ofta som störande av den enskilde och många beskriver att sömnen störs både inför och under besöket. Personal säger att det känns svårt att göra besök hos någon som sover gott och försöka undvika att väcka dem. Även grannar till personer med nattillsyn har beskrivit att de nattliga besöken av hemtjänst kan störa pga ljud från bilar, portar, trappor etc.
Med hjälp av IKT-lösningar kan dessa tillsynsbesök nattetid göras effektivare, enklare, miljövänligare och utan att störa vare sig den enskilde eller grannar. Dessutom kan besöken om behov finns göras oftare än idag då det inte kräver så stora resurser. Liksom vid tillsyn dagtid kan personal som frigjorts pga minskat resande användas för att besöka dem som vid IKT-tillsynen visat sig behöva ett fysiskt besök.

Påminnelse

E-hemtjänst lämpar sig också för att påminna den som så behöver om olika saker, exempelvis att ta medicin, äta, gå till dagverksamhet eller göra ett träningsprogram.

Uppmuntran

All hemtjänst ska ges som hjälp till självhjälp och hellre uppmuntra till egen aktivitet än att göra åt någon som kan själv. Med hjälp av e-hemtjänst blir det möjligt att för vissa personer ge denna uppmuntran/guidning/instruktion på avstånd utan att göra ett hembesök. Detta har visat sig stärka självkänslan hos den som behöver denna uppmuntran.

Svar på tysta larm

Varje dag sker i Västerås ett antal s.k. tysta larm, d.v.s. det kommer ett larm från trygghetslarmet till trygghetscentralen i Örebro som när de försöker upprätta ett samtal via högtalartelefonen inte får något svar från den som larmat. Trygghetscentralen kontaktar då hemtjänsten i Västerås som måste åka hem till den som larmat för att se vad som hänt. I de flesta fall av dessa ”tysta larm” är det ingen nödsituation utan individen har råkat komma åt larmknappen och har sen inte hört samtalet på högtalartelefonen. Med ex.vis en Giraff i ett hem med många tysta larm skulle trygghetscentralen i Örebro själva kunna konstatera att inget har hänt och aldrig behöva larma ut hemtjänsten för ett hembesök som inte behövs.

Sociala nätverk

Med hjälp av IKT-lösningar som t ex bildtelefoni får den enskilde nya möjligheter att upprätthålla sitt gamla sociala nätverk och även att skapa nya nätverk t ex med andra som också får e-hemtjänst. En grupp IKT-användare kan välja att ha ett nätverk där man regelbundet ringer upp varandra för att pratas vid en stund det blir inte bara en trygghet för alla att veta att någon ser till att jag mår bra, det blir också en möjlighet för alla att känna att de betyder något för någon annan. Just att vara behövd av andra, att ha en funktion, är något som många äldre saknar och som man vet är viktigt för hälsan.

Hemtjänstkunder med annat modersmål

De olika kommunikationslösningarna skapar unika möjligheter för personer med annat modersmål. På olika sätt underlätta kommunikationen med hemtjänsten, t ex genom tolkning via bildtelefoni, förenklad kontakt med personal som behärskar det aktuella språket eller sändning av i förväg förberedda textmeddelanden på hemspråket. Dels innebär möjligheterna till IKT-kontakt med nära och kära en extra dimension i stödet till denna grupp – ett bildtelefonsamtal med någon i hemlandet är inte längre bort än ett samtal med kontaktmannen på hemtjänsten.

5 reaktion på “E-hemtjänst användningsområden

 1. Pingback: Det goda livet… | VIKTiG

 2. För mig är detta skrämmande. Var är vi på väg? Tänker på alla dementa som blir överlyckliga när jag eller mina kollegor kommer. Detta är människor! Blir nästa steg att införa liknande på dagis?

 3. Hej Monica
  Tack för din kommentar
  E-hemtjänst utgår ifrån individens behov precis som ”vanlig” hemtjänst och är ett komplement. Det låter som att de individer du berättar om fortfarande behöver stöd av dig och dina kollegor och ska därför ha det.
  Vi har alltid arbetat tillsammans med hemtjänstens kunder och jag kan därför säga att de finns fler av dem som tycker att e-hemtjänst är ett bra komplement. Jag föreslår att du läser vad Rune och Edit tycker om e-hemtjänst du hittar det här: http://www.viktigvasteras.se/ehemtjanst-vad-ar-det/ Titta gärna på en intervju från Tvärsnytt, SVT där en av våra anhöriga berättar om betydelsen av e-hemtjänst för henne och hennes mamma. Det klippet hittar du här: http://vimeo.com/50526462
  Hälsningar Maria

 4. För personer med neuropsykiatriska tillstånd, T ex Asberger skulle bildtelefoni vara en bra ide. Är själv en sådan. Och plågas av ensamhet. Givetvis måste man själv anstränga sig gällande sociala kontakter men bildtelefoni vore ett bra komplement. Det är dock kostnadsfrågan. Är okunnig på området. Men jag omfattas av LSS, Ale kommun. Har någon ett tips för mig? Bildtelefoni för att ex lättare komma i kontakt med de få släktingar man har. Är 57 års kvinna, ensamstående. Tidigare vårdat gamla föräldrar. Skötsam och lugn. Viss högskoleutbildning har jag också. Tidigare jobbat 20 år i storhushåll, men det var 15 år sedan. Så nu är jag mellan stolarna kan man säga. Försäkringskassan,vuxenpsykiatrin,arbetsförmedlingen. Hoppsan, det här blev en liten utvikning från ämnet. Men nog skulle jag ha stort utbyte av bildtelefoni. Det tror jag allt. Så slutligen finns det någon med goda råd? Hälsningar Lena Hallid

  Tel: 0768 157490

  hallidlena35780@gmail.com

 5. Hej Lena,
  Tack för dina funderingar – ursäkta att svaret dröjt!
  Jag förstår hur du menar och vi har också mött den situationen här i Västerås, att personer med din bakgrund ser just bildtelefoni som ett ”lagom” nära sätt att ha kontakt. Idag finns det ju möjligheter att i en elektronikaffär komma över lättanvänd utrustning för bildtelefoni till en ganska rimlig summa, men sen behöver man ju ha någon form av bredbandsabonnemang också och då pratar vi ju om återkommande summor varje månad. Kanske tycker du att det då blir för dyrt, jag vet inte.
  När det gäller möjligheten att få stöd från samhället så varierar det över landet och tyvärr är det väl inte så vanligt förekommande ännu. Jag tycker du ska höra med en arbetsterapeut antingen på vuxenpsykiatrin eller på vårdcentralen.
  Lycka till!
  /Mats Rundkvist

Kommentera