Begränsningssåtgärder kan minskas med stöd av ny teknik!

I projektet har vi nu fått ny spännande kunskap.  På en av pilotenheterna ses stora möjligheter att stärka personer med demenssjukdom genom ökad användning av välfärdsteknologi. Med stöd av nytt trygghetslarm har nya möjligheter skapats för att kunna förflytta sig självständigt både inne och ute i närliggande utomhusmiljö. Personer som tidigare varit hänvisade endast till ”sin grupp” har nu tillgång till hela boendet. Att använda begränsningar i boendemiljön så som stängda dörrar och låsta grindar har minskats eller helt tagits bort.

Hos många boende har den stängda dörren skapat frustration och ibland har konfliktsituationer uppstått när personen blivit hindrad vid dörren. Att ge personer med demenssjukdom och boende på ett äldreboende tillgång till ny teknik i vardagen kommer att ge oanade nya möjligheter att stärka individens känsla av integritet.

Ulrika Stefansson

2 reaktion på “Begränsningssåtgärder kan minskas med stöd av ny teknik!

 1. Jag är glad att läsa om framgången. Har ni planer på att implementera det på t.ex. Hälleborg? Jag kommer nyss från ett möte med Mistel där vi diskuterade kommande innovatoner. Här är en som redan fungerar. Gratulerar, ni håller Västerås och Viktig i framkanten på utvecklingen!

  • Hej Carl
   Ursäkta det sena svaret. Tack.
   Vi arbetar tillsammans med personalen på Hälleborg så ja de är med och formar metoder tillsammans med projektet Välfärdsteknologi på äldreboende.
   // Maria

Kommentera