Tryggsäcken

TryggSäcken_utvaldaMycket av den teknik som idag används av yngre generationer skulle tveklöst kunna vara mycket värdefull för personer i 80-årsåldern och uppåt om den vore mer användarvänlig. Små skärmar, liten text, små och många knappar, krångliga menyer och alltför många möjligheter är några skäl till att äldre ofta har svårt att anamma tekniken. Det finns Värlfärdsteknologi särskilt anpassade för och utvecklade tillsammans med äldre men dessa används idag i alltför liten utsträckning och det vill vi vara med och ändra på.

Tillsammans med äldre Västeråsare, förebyggande hembesök, Arosfixarna och anhörigstöd har projekt VIKTiG tagit fram Tryggsäcken konceptet för att sprida kunskap om hjälpmedel och användarvänlig teknik för äldre. Målet är att förebygga fall, underlätta vardagen, främja trygghet, social samvaro och aktivitet bland äldre. Tryggsäcken baseras på olika teman. Exempelvis smarta manicker i badrummet eller enkel teknik som underlättar kommunikation. VIKTiG har valt att visningsmiljöerna ska vara mobila som kan visas i en närmiljö eller t.o.m. i individens hem.

TRYGGSÄCKEN

Tryggsäcken är 5 olika möjligheter som visar smarta saker som kan underlätta vardagen. Tanken är att Tryggsäcken ska vara en inspiration och kunskapskälla för seniorer och deras anhöriga.

IngegerdIngegerd – en dam i papp en visningsmiljö som kan stå i offentliga miljöer – för att inspirera till att ta reda på mer och en reklampelare för Tryggsäcks montrarna.

Ingegerd visas i offentliga miljöer där äldre och deras anhöriga befinner sig med information om Tryggsäcken.

 

 

Tryggsäcks montrarna finns i 5 olika teman

Tryggsäcks monter

  • ”Trygghet i vardagen” 
  • ”Teknik i vardagen”
  • ”Dusch och hygien” 
  • ”Kök och måltid”
  • ”Kropp och själ”

Varje monter visar smarta saker som kan underlätta vardagen inom just det temat den presenterar. När du besöker någon av Tryggsäckens montrar ges du inte bara möjligheten att prata om de olika sakerna du kan också prova känna och klämma.

Tryggsäckens visningsmiljö med välfärdsteknologi erbjuder möjligheten att prova tex surfplattor, enkla mobiltelefoner, Skype och TV-spel mm. på plats men också att låna hem och prova i lugn och ro i sin egen soffa. Tryggsäcken skall ha två visningsmiljöer med välfärdsteknologi. Den första miljön finns på Gryta korttidsenhet.

ArosfixarnaTryggsäcksväskan – är den väska Arosfixarna kan ta med hem vid ett av deras besök. Den innehåller tips på många smarta saker som kan underlätta vardagen. Många av sakerna kan förebygga fall och i det egna hemmet, vilket också är Arosfixarnas hjälper till med vardagssysslor som kan vara riskfyllda och som kan innebära en fallrisk.

 

Smarta prylar hemma katalogen är ett av sätten vi presenterar möjligheterna med hjälpmedel som kan underlätta vardagen, där du som läsare i lugn och ro kan läsa och inspireras av lite olika hjälpmedel inom lite olika områden.

Många av idéerna och kunskapen om innehållet i Tryggsäcken har vi fått möjligheten att “låna” av Göteborg och Gôr bra gänget (det tackar vi för).

Vissa hjälpmedel kan vara en del av ett stöd som beviljas av biståndshandläggaren, du kan också välja att köpa hjälpmedlet själv. Har du en funktionsnedsättning går det att få hjälpmedlet förskrivet hos en arbetsterapeut. Vi ska tydligt beskriva hur det går att få tag i de olika hjälpmedel som visas i vårt informations material som tagits fram till Tryggsäcken.

Kommentera