Trygghet för ett gott liv

Trygghet – För trygghet och ett gott liv

Det finns mängder av makalösa manicker som kan underlätta vardagen, till vem och vilka gör de nytta och hur håller vi koll på allt? VIKTiG ska tillsammans med äldre prova smart och användarvänlig teknik som kan skapa trygghet ex, fallsensorer, passivitetslarm, enkla kommunikationslösningar m.m.

Projektets mål är att det ska ge kunskap om och vilka olika tekniker som kan ge trygghet till äldre för att främja ett gott liv.

I höst har VIKTiG en inspirationsdag tillsammans med äldre och olika personalkategorier inom Västerås som alla arbetar med äldre. Vi har bjudit in fler olika företag som visar olika trygghetsskapande lösningar. I samband med inspirationsdagen går också startskottet för vårt lärande nätverk som kommer att fördjupa sig i etiska aspekter kring trygghetsskapande teknik.

 

Kommentera