Sociala nätverk

Gemenskap – sociala nätverk
Att fortsätta vara social och aktiv har stor betydelse för det goda livet. Smarta lösningar kan underlätta det, även om det finns hinder som gör det svårt att ta sig ut. Tillsammans med äldre ska vi prova lösningar som ger tillgång till bildtelefon och knyta ihop dem i ett socialt nätverk.

Målet är att få kunskap om hur Västerås
stad kan agera som möjliggörare av sociala nätverk via informations- och kommunikationsteknik (IKT) och hur vi kan inspirera till att bilda nya sociala nätverk.

Projekt VIKTIG har ett socialt nätverk tillsammans med Stadsbiblioteket där vi använder oss av iPads. Gruppen består av 6 pensionärer som på det ena eller andra sättet är i behov av social gemenskap och har ett stort bokintresse. Vi kommer främst att använda iPaden som läsplatta och för att kommunicera med varandra.

 

Mötesplatsen i Skultuna har sen mitten på april ett socialt nätverk som också använder iPad.  De har en Facebookgrupp och lär sig tillsammans hur de kan använda iPaden.

 

Kommentera