Skoj med Teknik

Aktivitet – Kul med teknik

Vad vore livet utan skoj…. Fokusgrupperna var eniga och sa att ”vi måste få ha roligt och skratta tillsammans” . Det är något som vi vill ta fasta på i projektet och tillsammans med Culturen tänkte vi bjuda in äldre för att lära oss hur vi med teknikens hjälp kan bidra till det roliga i livet för att bidra till social gemenskap och aktivitet.

Målet för projektet är att ge Västerås stad kunskap om hur vi kan främja att äldre är aktiva och har roligt med modern teknik.

Kommentera