Mobila trygghetslarm

Mobila trygghetslarm Sedan i slutet av maj 2011 har Västerås bedrivit en försöksverksamhet med mobila trygghetslarm. Allt som allt är det 15 individer som hjälpt oss att prova tekniken.

Främst har syftet varit att prova om de mobila larmen fungerar, kan äldre personer använda dem. Praktisk erfarenhet kring både prövade lösningars möjligheter och begränsningar samt tjänsternas (mobilt larm, enkel telefon, GPS-positionering) användbarhet.

Det har varit olika individer med olika behov och förutsättningar som hjälpt oss att prova. Vi har fått hjälp av både äldre och yngre personer i som både bott hemma och på någon form av vård och omsorgsboende. Vi har även fått hjälp av anhörigvårdare att testa larmen. Larmmottagaren har både varit anhöriga, larmcentral och persona på äldreboendet.

I Västerås finns det möjlighet att få hjälp med trygghetslarm som är ansluten i hemmet om en person har ett behov att snabbt kunna påkalla hjälp i olika nödsituationer. Larmet besvaras av en larmcentral med hjälp av en högtalartelefon som finns i personens hem. De vanliga trygghetslarmen som du kan få när du ansöker hos biståndshandläggaren fungerar inne i den egna bostaden.

trygghetslarm_Sida_1

 

 

 

 

(För att läsa mer om hur du ansöker om ett trygghetslarm klicka  på Trygghetslarms bilden)

Mobila trygghetslarm har förutom larmfunktion och rösttelefon (enkel mobiltelefon)även fler möjligheter till skillnad mot vanliga trygghetslarm kan larmbäraren larma oavsett var de befinner sig. 

Det finns en möjlighet att ställa in en trygghetszon i ett valfritt inställbart geografiskt område tex kvarteret. Om personen som bär larmet lämnar området så går det ett larm till den som mottar larmet. Med en enkel positionering ser larmmottagaren var personen befinner sig och kan antingen via högtalartelefonen hjälpa personen eller skicka behövlig hjälp till platsen. Positioneringen är av stor betydelse då personen som bär larmet kan larma oavsett var personen befinner sig och kan kanske inte i alla lägen tala om var de är. Det har också stor betydelse om personen som bär larmet försvinner  det mobila trygghetslarmet ökar väsentligen chansen att hitta en försvunnen person.

Idag är det inte möjligt att ansöka och få ett mobilt trygghetslarm i Västerås stad, vi har mycket kvar att arbeta med för att se om det är möjlig och hur vi ska arbeta för att kunna erbjuda mobila trygghetslarm. Vi vet med säkerhet att alla de personer som hjälpt oss att pröva de mobila trygghetslarmen har varit nöjda och bäst att berätta om det är våra testpersoner. Klicka på bilden nedan för att se Barbro berätta om sin upplevelse som anhörigvårdare. 

mobila tryhghetslarm

 

 

 

 

 

 

Kommentera