Inventering av tillgänglighet

Vad är tillgänglighet?

Tillgänglighet är en faktor för att möjliggöra ett kvarboende i den enskildes bostad. Om bostaden kan fungera i livets olika skeden och medföra en god funktionalitet och tillgänglighet elimineras en ofrivillig flytt. God tillgänglighet är positivt för alla.

Personer med olika funktionsnedsättningar kan likaväl som äldre och familjer med småbarn vara betjänta av att bo i en tillgänglig bostad.

Varför tillgänglighetsinventera ur ett fastighetsägarperspektiv?

Syftet med att systematisera tillgängligheten i befintliga bostäder är att få ett verktyg för att underlätta uthyrningen av rätt bostad till rätt hyresgäst.

Detta kan också ligga som underlag för kommande ändringsarbeten genom att tydliggöra var eventuella åtgärder ger störst resultat.

Inventeringen syftar också till att lokalisera problem för befintliga hyresgäster och underlätta för dessa att bo kvar i beståndet genom mer eller mindre enkla åtgärder.

Varför inventerar Mimer sina fastigheters tillgänglighet?

  • Affärsplan – De vill erbjuda något som passar de flesta, Finns det lämpliga fastigheter att öka Lätt att leva konceptet +55 med
  • Demografi – Andelen äldre över 65 år kommer öka, pigga 80-åringar
  • Mångfald – Tillgänglighet är också en fråga om mångfald
  • Lagkrav – Det finns bestämmelser att följa
  • Affärsmässighet – Kan det vara lönsamt?  Mindre omflytt,               samhällsekonomiskt
  • Varumärkesbyggande – Mimers tre kärnvärden – Omtanke, Nytänkande och Engagemang – ska påverka och avspegla sig i allt Mimer gör, i stort och smått, förebyggande.

Inventeringen sker inom ramen för VIKTiG som ska främja möjligheten till kvarboende för äldre. Mimer får inventering finansierad med projektets pengar.

Inventeringen gäller fram till lägenhetsdörren, och tanken är att den lägenhetsspecifika görs i samband med avflyttningsbesiktning. (det påbörjas när Gillesgårdarnas utvecklings arbete med Vitec och Incit är färdigt). Inventeringen görs i flera steg och med olika indelningar.

Inventeringen startade den 8 juni och pågår fram till den 31 oktober.

Är ni nyfikna på hur inventeringen går till så kontakta oss gärna.

En reaktion på “Inventering av tillgänglighet

 1. Pingback: Tillgänglig? | VIKTiG

Kommentera