Bostadsanpassning

Generell bostadsanpassning

VIKTiG ska i samverkan med bostadsanpassningsenheten och Mimer prova att förenkla tillgängligheten (bostadsanpassa) så att den kommer alla i fastigheten till nytta, inte enbart de individer som i första hand får tillgång till anpassningen.

Målet är att öka möjligheten att bo kvar genom att skapa, trygghet, gemenskap och aktivitet. Vi har inlett arbetet med att se över vad som idag finns. I Mimers fastighet på Säbygatan 3 i stadsdelen Skiljebo har vi bestämt att vi ska göra tillgängligheten bättre. Vi har valt området Skiljebo då det finns många seniorer som bor där och anledning till kvarboende tror vi kan bero på den breda servicen,  läkare, apotek, affär, bank, mötesplats.  Utöver VIKTiG, Mimer och bostadsanpassnings enheten så samverkar vi med ICA Skiljebo, Hjärtpunkt Skiljebo. Fler seniorer i området kan ha nytta av att vi samverkar kring tillgänglighets och bostadsanpassnings frågorna.

Kommentera