Bra bostäder för seniorer

Bostads Mimer AB är en VIKTiG samarbetspartner. Tillsammans arbetar vi för att bättre beskriva tillgängligheten i deras fastigheter. För att äldre lättare ska kunna välja en lägenhet som passar deras behov när de bestämt sig för att aktivt söka och flytta till ett boende som möjliggör att de kan bo i eget boende med livskvalitet. Målet är att Mimer ska ha ett systematiskt arbetssätt för att beskriva sina lägenheter så att deras äldre hyresgäster lättare ska kunna matcha sina behov med utbudet av lägenheter.

Tillgänglighetsbeskrivningen görs i två steg.

Första steget är taget och just nu pågår en inventering av alla Mimers fastigheter  – hur tillgänglig det är i utomhusmiljön, entrén, trapphus, och biutrymmen.                                         Inom en snar framtid kommer Mimer att inventera alla sina lägenheter med hjälp av en applikation som ger kvartersvärdarna möjlighet att beskriva tillgängligheten i varje lägenhet i samband med en besiktning, den funktionen är under utveckling.

I höst kommer Bostad Västerås, VIKTiG och Mimer bjuda in alla fastighetsägare till ett möte för att erbjuda dem att vara med i en katalog med ” Bra bostäder för seniorer”.

De fastighetsägare som deltar får välja en eller flera av sina fastigheter som de vill ska presenteras i katalogen. Tyngdpunkten i katalogen kommer att handla om tillgängliga och bra bostäder för äldre. Det här är ett arbete som vi påbörjat i vår och som fortsätter i höst med en färdig katalog till våren 2013.

VIKTiG har i sina mål att vi ska arbeta med matchning. VIKTiG arbetar inte aktivt för att förändra de lagar och regler som finns, däremot så belyser vi det genom att föra en dialog med fastighetsägare och beslutsfattare.

Så hur gör vi med vårt arbete med matchning? Vi vill vara med och påverka så att seniorer kan göra medvetna val – att Mimer bättre beskriver sina lägenheter med ett tillgänglighets perspektiv – är ett. När möjligheten att kunna söka efter tillgängliga bostäder finns blir det för Mimers kunder en än större möjlighet att matcha sina egna behov med de utbud Mimer har att erbjuda.

Att erbjuda en katalog med ”Bra bostäder för seniorer” är ett annat sätt där seniorer får en möjlighet att se vilka bostäder som är bra för seniorer och göra medvetna val att flytta till bostäder som erbjuder bra tillgänglighet även på äldre dar.

VIKTiG har också haft förmånen att medverka i Mimers Framtidslägenhet, där vi varit med och lyft frågorna om tillgänglighet. Besök gärna framtiden genom att klicka på loggan.

Kommentera