Spännande inslag om en ät-robot? Eller är det verkligen det det är?

Länk

Inslaget nedan handlar om proukten Bestic och företagets samarbete med forskare på Mälardalens högkola. Bestic är en innovation för att kunna äta själv utan att bli matad. Tanken med forskarsamarbetet är att man ska göra Bestic smartare för att bidra till att bland annat minska undernäringen.

Även om man ibland pratar om Bestic som en ”robot” så tänker jag på den mer som ett hjälpmedel. Den gör egentligen inget själv utan det är istället användaren som manövrerar. I vilket fall är det en spännande produkt som dessutom har vunnit den förkommersiella upphandlingen inom ramen för EU-projektet SILVER där Västerås stad utgör en partner. Projektet arbetar för att få fram ny teknik som kan stödja äldre människor i deras vardag. Äthjälpmedel utgör en viktig aspekt, i synnerhet med tanke på att så mycket som 0,2 procent av befolkningen, enligt Bestics uppskattningar behöver hjälp i måltidssituationen.

Länk till inslaget från SVT

robot

Användarmedverkan…

…. är MISTELs kvalitetsstämpel!

Vi vet att innovationer/uppfinningar blir bättre om de som ska använda dem får vara delaktiga i utvecklingen och därför vill vi möjliggöra dessa möten!!

I fredags anordnade MISTEL en fokusgrupp för en innovatörs/uppfinnares räkning.
Det är så inspirerande att samla ett antal 90-åriga damer tillsammans med några undersköterskor och låta innovatören få ta del av deras kloka synpunkter på hans innovation. För vem vet t.ex. bättre än den som inte kan hålla i en bok vilka funktioner ett bokstöd ska ha?

Besök gärna projektets hemsida där vi berättar mer om hur vi arbetar och även visar upp en del av de innovationer vi varit involverade i: www.mistelinnovation.se

MISTEL symbol