Nu drar vi igång Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

3-4 februari är det åter dags för konferensen och mässan Mötesplats Välfärdsteknologi och e-hälsa på Kistamässan som Västerås är en av arrangörerna till.

Programmet hittar man här och på bilden ser du vilka sessioner som vi västeråsare medverkar i.

Västerås på scen

Vi önskar alla en givande konferens med mycket erfarenhetsutbyte och nätverkande!

Presentationer från inspirationsdagen 1/12

Tack alla besökare från vår seminariedag förra veckan! Det var roligt att ni var så intresserade och aktiva!

Här hittar ni (och alla andra intresserade) våra presentationer från dagen.

Gemensamt program
Doktorandprojekt
Fördjupning äldreboende Hälleborg
Fördjupning äldreboende Klockarkärleken
Fördjupning e-hemtjänst

Vi räknar med att ha en ny inspirationsdag under våren och återkommer med datum för det så snart vi vet men nu kraftsamlar vi för Mötesplats Välfärdsteknologi och e-hälsa på Kistamässan 3-4 februari, www.mvt.se. Hoppas vi ses där!

Välkommen på inspirationsdag 1/12

Välfärdsteknologi i Västerås StadTisdagen den 1/12 arrangerar Västerås stad en inspirationsdag för alla intresserade där vi berättar om vårt arbete med välfärdsteknologi i både ordinärt och särskilt boende.

Under förmiddagen ges en bakgrund och vi berättar om hur vi tillsammans med de vi är till för utformat arbetsmetoder och hanterat frågor kring t ex etik och teknik.

På eftermiddagen finns två parallella spår där man utifrån sitt intresse kan välja att fördjupa sig antingen i arbetet med e-hemtjänst, dvs hemtjänst på distans med hjälp av kommunikationsteknik som trygghetskamera och bildtelefoni eller i arbetet med att minska begränsningsåtgärder, öppna dörrar och öka tryggheten på äldreboende med hjälp av välfärdsteknologi och nya arbetssätt.

Mer information, utförligt program och anmälningsblankett hittar du här.

Välkommen med din anmälan senast 20/11.

Presentationer från Inspirationsdagen i Västerås 2015-09-08

Här kan ni hitta de presentationer som visades under inspirationsdagen om välfärdsteknologi 2015-08-09

Huvudpresentation från förmiddagen
Som Prezi-presentation (som den visades): Prezi
Som pdf: Inspirationsdag 2015-09-08 Huvudpresentation

Presentation om brukaren som medskapare 
Som Powerpointfil 150908 Brukarkraft inspirationsdag
Som pdf 150908 Brukarkraft inspirationsdag

Bilder om e-hemtjänst gällande antal användare, skäl för avslut, ekonomi mm

Som Powerpointfil150908 Övriga bilder e-hemtjänst
Som pdf 150908 Övriga bilder e-hemtjänst

Bilder om Hälleborg och Klockarkärleken
Vi hoppas snart kunna återkomma med dessa bilder.

Bilder från Charlotta Åkerlinds presentation om sina doktorandstudier
Som pdf 150908 Doktorandstudie från MdH

Så många vinnare

skl-guldlanken15-640-380

Igår fick Maria Gill och jag ta emot utmärkelsen Guldlänken för ”arbetet att med hjälp av välfärdsteknologi möta utmaningar inom äldreomsorgen”. Även om det var vi två som fick gå upp på scenen och ta emot diplom och blommor så kändes det så starkt i det ögonblicket att vi är många, många som är delaktiga i priset och som ska dela glädje, ära och berömmelse med oss.

Vi är inte ensamma att arbeta med välfärdsteknologi i Västerås stad – alla övriga nuvarande och tidigare projektledare, utvecklare och utredare gör stora landvinningar inom sina områden och ni andra som sitter i korridor K3 och bedriver utvecklingsarbete med annat än teknik bidrar i lika stor utsträckning till det kreativa klimat där goda idéer föds och frodas. Vår chef under många år Lenny Hallgren har gett oss förutsättningar utöver det vanliga – tack Lenny. Läs mer