Så många vinnare

skl-guldlanken15-640-380

Igår fick Maria Gill och jag ta emot utmärkelsen Guldlänken för ”arbetet att med hjälp av välfärdsteknologi möta utmaningar inom äldreomsorgen”. Även om det var vi två som fick gå upp på scenen och ta emot diplom och blommor så kändes det så starkt i det ögonblicket att vi är många, många som är delaktiga i priset och som ska dela glädje, ära och berömmelse med oss.

Vi är inte ensamma att arbeta med välfärdsteknologi i Västerås stad – alla övriga nuvarande och tidigare projektledare, utvecklare och utredare gör stora landvinningar inom sina områden och ni andra som sitter i korridor K3 och bedriver utvecklingsarbete med annat än teknik bidrar i lika stor utsträckning till det kreativa klimat där goda idéer föds och frodas. Vår chef under många år Lenny Hallgren har gett oss förutsättningar utöver det vanliga – tack Lenny.

Temat för årets Guldlänk var mod och de som verkligen visat mod genom åren är förstås våra uppdragsgivare – politikerna i äldrenämnden, vår socialdirektör Eva Sahlén samt strateger och övriga tjänstemän i förvaltningen. De har många gånger gett grönt ljus trots att det saknats både praxis kring juridiken och tidigare erfarenheter av tekniken. ”Om ingen gör så lär vi ju oss aldrig” har de sagt. Utöver Eva vill jag särskilt nämna Boel Bolwig som var den som satte bollen i rullning redan 2006 genom att introducera det IT-baserade anhörigstödet ACTION i Västerås.

Men inte bara i sociala nämndernas förvaltning har man arbetat engagerat och uthålligt med frågorna. Välfärdsteknologi kräver samverkan mellan många olika kompetenser i kommunen och medarbetare inom IT, juridik, upphandling och våra olika utförare har också varit oumbärliga.

Utanför Västerås har vi haft värdefullt utbyte med både olika nationella aktörer och ett stort antal andra kommuner där jag ändå särskilt vill framhålla Göteborg som på så många sätt frikostigt delat med sig av sina erfarenheter och goda lösningar.

De som betytt allra mest för framstegen med välfärdsteknologin är ändå våra användare. De säkert mer än tusen äldre och personer med funktionsnedsättning som genom att i olika sammanhang dela med sig av sin kompetens kring sin egen vardag visat på hur tekniken kan bidra till ökad självständighet, integritet, trygghet, aktivitet och delaktighet. Utan er ingen Guldlänk – så känn er stolta!

/Mats Rundkvist

Öppna dörrar på Klockarkärleken!

Nu har det gått nästan ett år sedan det praktiska arbetet påbörjades med att verksamhetsanpassa boendemiljön på Klockarkärlekens gruppboende . Tekniken är på plats och miljön har anpassats både ute och inne – allt för att minska begränsningsåtgärderna och öka de boendes rörelsefrihet. De stängda dörrar som många gånger bidrog till frustration är nu öppna. Våningsplan och avdelningar är färgmarkerade för igenkänning och trädgården välkomnar den som vill gå ut. Detta har varit möjligt genom ny larmteknik och stora insatser från bland annat personal, chef och projektledare.

Före

Före

Efter

Efter

Före

Före

Efter

Efter

Vid den halvtidsuppföljning som nyligen genomförts blev det tydligt att resultaten för de boende och verksamhet inte låtit vänta på sig. Rörligheten har verkligen ökat markant, både inne och ute. De boende har numera möjlighet att röra sig självständigt inom hela boendet och det fungerar bättre än någon vågat hoppas. ”Visst var vi oroliga först – det var lite katastroftänk, men nu är nog alla positiva” säger en i personalen. Det har blivit ett helt annat lugn, utan pipande generella larm. Oron har minskat och läkemedlen likaså. Personalen har hittat nya samarbetsformer och kan hjälpas åt på nya sätt. De är som en i personalen uttrycker det ”-Alltid två under dygnets alla timmar numera”.

Tydliga färgmarkeringar och ett systematiskt arbete har utgjort viktiga delar för att få det att fungera med öppna dörrar. ”- Nu kan man säga ”gå till den brandgula dörren istället för att hänvisa till ”den andra dörren på höger sida. Det gör verkligen skillnad

Vägen till trädgården är numera tydligt utmärkt och inbjudande medan den ut från boendet gjorts mer intetsägande genom frostat glas. ”-De här förändringarna har bidragit till att rörligheten i huset ökat jättemycket och användningen av promenadslingan utomhus har säkert dubblerats. ”säger en i personalen.

Före

Före

Efter

Efter

All teknik har anpassats efter den enskildes behov. Av de 39 larm som finns utgör 35 helt unika inställningar, inga lösningar är generella. Det har krävt en stor arbetsinsats med många justeringar men nu fungerar det mesta som det ska.  Ingen kan tänka sig att gå tillbaka till att arbeta som man gjorde tidigare.
”-Det är ett helt annat lugn nu, kunderna har större frihet och är mer självständiga” säger en i personalen vid halvtidsuppföljningen.

De fina resultaten har väckt intresse från många håll. Myndigheter, media och andra kommuner visar stort intresse. Något som i allra högsta grad välkomnas då ett av syftena med satsningen är just att sprida lärdomar och det goda exemplet.

Ulrika Stefansson