Inspireras i Västerås den 17/5 och/eller den 18/5

Länk

Vepa 2016För att möta intresset kring Västerås stads arbete med välfärdsteknologi arrangerar vi i maj två inspirationsdagar – en om äldreboende och en om ordinärt boende. Dagarna är fristående och man väljer att anmäla sig till den ena, den andra eller båda två. Om man går på båda två kommer visst innehåll att vara likartat.

17/5 Välfärdsteknologi på äldreboende

Minskade begränsningsåtgärder och ökad trygghet för de boende – hur kan man åstadkomma det med hjälp av modern teknik och förändrat arbetssätt? Vi får ta del av erfarenheter både från det nybyggda äldreboendet Hälleborg där tekniken byggts in från början och från gruppboendet Klockarkärleken där vi installerat tekniken i efterhand. Den s.k. Västeråsmodellen för att hantera bl.a. samtyckesfrågan, dokumentationen och den individuella anpassningen presenteras också.
För mer info se Inbjudan 160517 säbo.
Anmälan senast 3/5 på denna Anmälningsblankett 160517 Inspirationsdag säbo.

18/5 Välfärdsteknologi i ordinärt boende

E-hemtjänst – dvs hemtjänstinsatser där händer inte behövs gjorda på distans med hjälp av kommunikationsteknologi som videotelefon och trygghetskamera på natten – hur tänkte Västerås vid införandet och hur blev det i praktiken? Vilka erfarenheter kan man dra idag när drygt 250 personer får eller har fått e-hemtjänst? Vad blev bra och vad hade kunnat bli bättre? Vilka förbättringsområden ser man idag? Upphandling, juridik, teknik och ekonomi är ämnen som avhandlas. Men också lite om andra tjänster i ordinärt boende.
För mer info se Inbjudan 160518 ord bo.
Anmälan senast 3/5 på denna Anmälan 160518 Inspirationsdag ord bo .

Behöver du boka hotell i Västerås kan du hitta förslag här.

Varmt välkomna!

Nu drar vi igång Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

3-4 februari är det åter dags för konferensen och mässan Mötesplats Välfärdsteknologi och e-hälsa på Kistamässan som Västerås är en av arrangörerna till.

Programmet hittar man här och på bilden ser du vilka sessioner som vi västeråsare medverkar i.

Västerås på scen

Vi önskar alla en givande konferens med mycket erfarenhetsutbyte och nätverkande!

Presentationer från inspirationsdagen 1/12

Tack alla besökare från vår seminariedag förra veckan! Det var roligt att ni var så intresserade och aktiva!

Här hittar ni (och alla andra intresserade) våra presentationer från dagen.

Gemensamt program
Doktorandprojekt
Fördjupning äldreboende Hälleborg
Fördjupning äldreboende Klockarkärleken
Fördjupning e-hemtjänst

Vi räknar med att ha en ny inspirationsdag under våren och återkommer med datum för det så snart vi vet men nu kraftsamlar vi för Mötesplats Välfärdsteknologi och e-hälsa på Kistamässan 3-4 februari, www.mvt.se. Hoppas vi ses där!

Välkommen på inspirationsdag 1/12

Välfärdsteknologi i Västerås StadTisdagen den 1/12 arrangerar Västerås stad en inspirationsdag för alla intresserade där vi berättar om vårt arbete med välfärdsteknologi i både ordinärt och särskilt boende.

Under förmiddagen ges en bakgrund och vi berättar om hur vi tillsammans med de vi är till för utformat arbetsmetoder och hanterat frågor kring t ex etik och teknik.

På eftermiddagen finns två parallella spår där man utifrån sitt intresse kan välja att fördjupa sig antingen i arbetet med e-hemtjänst, dvs hemtjänst på distans med hjälp av kommunikationsteknik som trygghetskamera och bildtelefoni eller i arbetet med att minska begränsningsåtgärder, öppna dörrar och öka tryggheten på äldreboende med hjälp av välfärdsteknologi och nya arbetssätt.

Mer information, utförligt program och anmälningsblankett hittar du här.

Välkommen med din anmälan senast 20/11.

Presentationer från Inspirationsdagen i Västerås 2015-09-08

Här kan ni hitta de presentationer som visades under inspirationsdagen om välfärdsteknologi 2015-08-09

Huvudpresentation från förmiddagen
Som Prezi-presentation (som den visades): Prezi
Som pdf: Inspirationsdag 2015-09-08 Huvudpresentation

Presentation om brukaren som medskapare 
Som Powerpointfil 150908 Brukarkraft inspirationsdag
Som pdf 150908 Brukarkraft inspirationsdag

Bilder om e-hemtjänst gällande antal användare, skäl för avslut, ekonomi mm

Som Powerpointfil150908 Övriga bilder e-hemtjänst
Som pdf 150908 Övriga bilder e-hemtjänst

Bilder om Hälleborg och Klockarkärleken
Vi hoppas snart kunna återkomma med dessa bilder.

Bilder från Charlotta Åkerlinds presentation om sina doktorandstudier
Som pdf 150908 Doktorandstudie från MdH