Inspireras i Västerås den 9/11 och/eller den 10/11

 

Sammanlagt ett hundratal personer deltog i våra båda dagar och vi tackar er alla för visat intresse och engagemang! Presentationerna från dagarna kan ni ladda ner här.

Vi återkommer inom kort här med information om vårens inspirationsdagar som kommer att få ett lite annorlunda upplägg.

Vepa 2016För att möta intresset kring Västerås stads arbete med välfärdsteknologi arrangerar vi i november två inspirationsdagar – en om äldreboende och en om ordinärt boende. Dagarna är fristående och man väljer att anmäla sig till den ena, den andra eller båda två. Om man går på båda två kommer visst innehåll att vara likartat.

9/11 Välfärdsteknologi på äldreboende

Minskade begränsningsåtgärder och ökad trygghet för de boende – hur kan man åstadkomma det med hjälp av modern teknik och förändrat arbetssätt? Vi får ta del av erfarenheter både från det nybyggda äldreboendet Hälleborg där tekniken byggts in från början och från gruppboendet Klockarkärleken där vi installerat tekniken i efterhand. Den s.k. Västeråsmodellen för att hantera bl.a. samtyckesfrågan, dokumentationen och den individuella anpassningen presenteras också.
För mer info se inbjudan 161109 inspirationsdag säbo
Anmälan senast 31/10 på denna blankett anmälan 161109 inspirationsdag säbo

10/11 Välfärdsteknologi i ordinärt boende

E-hemtjänst – d.v.s. hemtjänstinsatser där händer inte behövs, gjorda på distans med hjälp av kommunikationsteknologi som videotelefon och trygghetskamera på natten – hur tänkte Västerås vid införandet och hur blev det i praktiken? Vilka erfarenheter kan man dra idag när drygt 250 personer får eller har fått e-hemtjänst? Vad blev bra och vad hade kunnat bli bättre? Vilka förbättringsområden ser man idag? Upphandling, juridik, teknik och ekonomi är ämnen som avhandlas. Men också lite om andra tjänster i ordinärt boende.
För mer info se inbjudan 161110 inspirationsdag ordinärt boende
Anmälan senast 31/10 på denna blankett anmälan 161110 inspirationsdag ord bo

Vi går ut i upphandling av trygghetsskapande teknik i säbo mm

I samverkan mellan Fastighetskontoret och Sociala nämndernas förvaltning går Västerås stad ut i upphandling av ett ramavtal för trygghetsskapande teknik i särskilt boende och bostäder med särskild service.
Om du som leverantör vill ta del av den annonserade upphandlingen för att eventuellt lämna ett anbud kan du göra det under annonstiden via den här länken.
Om du som arbetar i annan kommun eller på annat sätt är intresserad av hur vi utformat förfrågningsunderlaget så kan du, även efter annonstidens slut, ladda ner det med nedanstående länk.

FFU Säbo

FFU Trygghetsskapande teknik särskilt boende och bostäder med särskild service

Save-the-date: Inspirationsdagar 9/11 och 10/11

I mitten på maj anordnade Västerås stad inspirationsdagar om välfärdsteknologi, se mer info här. Där kan ni också ladda ner presentationerna som visades under dagarna.

Vi planerar nu att hålla motsvarande dagar i höst, den 9/11 med inriktning säbo och den 10/11 med inriktning ordinärt boende. Den som är intresserade kan alltså redan nu boka dagarna i kalendern och hålla utkik här och på vår Facebook-sida för mer information.

Välfärdsteknologi i Västerås

Inspireras i Västerås den 17/5 och/eller den 18/5

Länk

Vepa 2016För att möta intresset kring Västerås stads arbete med välfärdsteknologi arrangerar vi i maj två inspirationsdagar – en om äldreboende och en om ordinärt boende. Dagarna är fristående och man väljer att anmäla sig till den ena, den andra eller båda två. Om man går på båda två kommer visst innehåll att vara likartat.

17/5 Välfärdsteknologi på äldreboende

Minskade begränsningsåtgärder och ökad trygghet för de boende – hur kan man åstadkomma det med hjälp av modern teknik och förändrat arbetssätt? Vi får ta del av erfarenheter både från det nybyggda äldreboendet Hälleborg där tekniken byggts in från början och från gruppboendet Klockarkärleken där vi installerat tekniken i efterhand. Den s.k. Västeråsmodellen för att hantera bl.a. samtyckesfrågan, dokumentationen och den individuella anpassningen presenteras också.
För mer info se Inbjudan 160517 säbo.
Anmälan senast 3/5 på denna Anmälningsblankett 160517 Inspirationsdag säbo.

18/5 Välfärdsteknologi i ordinärt boende

E-hemtjänst – dvs hemtjänstinsatser där händer inte behövs gjorda på distans med hjälp av kommunikationsteknologi som videotelefon och trygghetskamera på natten – hur tänkte Västerås vid införandet och hur blev det i praktiken? Vilka erfarenheter kan man dra idag när drygt 250 personer får eller har fått e-hemtjänst? Vad blev bra och vad hade kunnat bli bättre? Vilka förbättringsområden ser man idag? Upphandling, juridik, teknik och ekonomi är ämnen som avhandlas. Men också lite om andra tjänster i ordinärt boende.
För mer info se Inbjudan 160518 ord bo.
Anmälan senast 3/5 på denna Anmälan 160518 Inspirationsdag ord bo .

Behöver du boka hotell i Västerås kan du hitta förslag här.

Varmt välkomna!