Vänner främjar god hälsa

VHelena WesterlundDen 20 januari 2014 startade projekt BLiPP – Bättre Liv för personer med psykisk funktionsnedsättning.  Det är ett socialt kommunikationsprojekt som, utifrån kundernas behov, ska förbättra livssituationen genom att öka självständigheten och delaktigheten med hjälp av välfärdsteknologi. Projektet beräknas pågå under ett år och har målet att skapa lösningar med välfärdsteknologi som underlättar för individer med psykisk funktionsnedsättning att öka sina sociala kontakter och till att bli mer självständiga.

Att få möjlighet att vara projektledare för detta projekt ser jag som otroligt stimulerande och utmanande! Det är också spännande att få komma till Västerås Stad som ligger i framkant när det gäller att använda välfärdsteknologi för att förbättra livet för äldre som bor i eget boende. Att Västerås Stad nu fortsätter satsningen för personer med psykisk funktionsnedsättning ser jag som ett stort och viktigt steg i rätt riktning.

För många är vänner och social gemenskap något självklart och mycket viktigt för vår hälsa och livskvalité. Men många med psykisk funktionsnedsättning har, av flera skäl, svårt med sociala kontakter och vänner och får svårt att vara delaktiga i samhället. Detta leder ofta  till ökad ohälsa, eftersom just social gemenskap är en mycket viktig faktor för hur vi mår.

Min strävan är att i projektets alla delar först och främst involvera och engagera personer i målgruppen, men också andra parter kommer att ha viktiga roller i projektet.

Jag har tidigare arbetat inom kommunikationsområdet, i huvudsak med intern information både i pappersform och på webben. Under senare år har jag utbildat mig till beteendevetare på Mälardalens Högskola. Parallellt med studierna arbetade jag som behandlingsassistent på boenden inom psykiatrin och i LSS-verksamheter. Mitt engagemang för personer med psykisk funktionsnedsättning väcktes då jag blev mycket berörd av deras olika livsöden, vilka ofta visar hur skör gränsen är mellan att vara frisk och att hamna i psykisk ohälsa.

Jag hoppas och tror att projektet kommer att skapa bra och långsiktiga lösningar för att minska den sociala isoleringen för personer med psykisk funktionsnedsättning! Det är en roligt utmaning att arbeta i projektet och jag ser fram emot att få möta er alla som på något sätt kommer att bli involverade i det!

Helena Westerlund

 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Landraddningen

Rudbeckiussalen på kyrkbacksgården var i det närmaste fullsatt när Landräddningen genom SPF bjöd in stadens senioren till informationsträff. Många ville höra om Landräddningens satsning på att bli en framtida folkrörelse. Målet är att alla, oavsett ålder och förmåga, ska känna sig trygga och kunna ha ett aktivt liv utanför hemmet.

Genom mobiltelefoner med GPS-positionering tänker man att man ska kunna både kalla på hjälp och lokalilsera möjliga personer som kan hjälpa. Henrik Essunger, projektledare för Landräddningen, visade tekniken och svarade på frågor från en klart intresserad publik. Att döma av gårdagen ser pilotförsöken ut att kunna ta snabb fart i Västerås!

Vill du veta mer och kanske bli en del av landräddningen, se: www.landraddningen.se

/Lina Lorenzson