Begränsningssåtgärder kan minskas med stöd av ny teknik!

I projektet har vi nu fått ny spännande kunskap.  På en av pilotenheterna ses stora möjligheter att stärka personer med demenssjukdom genom ökad användning av välfärdsteknologi. Med stöd av nytt trygghetslarm har nya möjligheter skapats för att kunna förflytta sig självständigt både inne och ute i närliggande utomhusmiljö. Personer som tidigare varit hänvisade endast till ”sin grupp” har nu tillgång till hela boendet. Att använda begränsningar i boendemiljön så som stängda dörrar och låsta grindar har minskats eller helt tagits bort.

Hos många boende har den stängda dörren skapat frustration och ibland har konfliktsituationer uppstått när personen blivit hindrad vid dörren. Att ge personer med demenssjukdom och boende på ett äldreboende tillgång till ny teknik i vardagen kommer att ge oanade nya möjligheter att stärka individens känsla av integritet.

Ulrika Stefansson

Spännande inslag om en ät-robot? Eller är det verkligen det det är?

Länk

Inslaget nedan handlar om proukten Bestic och företagets samarbete med forskare på Mälardalens högkola. Bestic är en innovation för att kunna äta själv utan att bli matad. Tanken med forskarsamarbetet är att man ska göra Bestic smartare för att bidra till att bland annat minska undernäringen.

Även om man ibland pratar om Bestic som en ”robot” så tänker jag på den mer som ett hjälpmedel. Den gör egentligen inget själv utan det är istället användaren som manövrerar. I vilket fall är det en spännande produkt som dessutom har vunnit den förkommersiella upphandlingen inom ramen för EU-projektet SILVER där Västerås stad utgör en partner. Projektet arbetar för att få fram ny teknik som kan stödja äldre människor i deras vardag. Äthjälpmedel utgör en viktig aspekt, i synnerhet med tanke på att så mycket som 0,2 procent av befolkningen, enligt Bestics uppskattningar behöver hjälp i måltidssituationen.

Länk till inslaget från SVT

robot