Två spännande dagar i maj

Den 10 och 11 maj bjuder Västerås stad in till två separata arrangemang kring digital vård och omsorg och välfärdsteknologi. Man kan välja att gå på båda dagarna eller bara på den ena – de är helt fristående. Det finns också möjlighet att på kvällen den 10:e göra ett studiebesök på Robotdalen. Klicka på bilderna för mer information om innehåll, kostnad och anmälan.

Onsdagen den 10 maj kl 8:30-15:30 presenterar vi CONNECT-modellen för införande av välfärdsteknik i en heldags-workshop där vi delar erfarenheter från Västerås stad och där deltagarna aktivt arbetar med sina egna erfarenheter.

Torsdagen den 11 maj kl 8:30-16:00 är det en inspirationsdag om framtidens äldreboenden.

Vi går ut i upphandling av trygghetsskapande teknik i säbo mm

I samverkan mellan Fastighetskontoret och Sociala nämndernas förvaltning går Västerås stad ut i upphandling av ett ramavtal för trygghetsskapande teknik i särskilt boende och bostäder med särskild service.
Om du som leverantör vill ta del av den annonserade upphandlingen för att eventuellt lämna ett anbud kan du göra det under annonstiden via den här länken.
Om du som arbetar i annan kommun eller på annat sätt är intresserad av hur vi utformat förfrågningsunderlaget så kan du, även efter annonstidens slut, ladda ner det med nedanstående länk.

FFU Säbo

FFU Trygghetsskapande teknik särskilt boende och bostäder med särskild service

Nu drar vi igång Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

3-4 februari är det åter dags för konferensen och mässan Mötesplats Välfärdsteknologi och e-hälsa på Kistamässan som Västerås är en av arrangörerna till.

Programmet hittar man här och på bilden ser du vilka sessioner som vi västeråsare medverkar i.

Västerås på scen

Vi önskar alla en givande konferens med mycket erfarenhetsutbyte och nätverkande!